Badanie zadowolenia uczestników wydarzenia sportowego na przykładzie EHF EURO 2016 POLAND

Bogdan Sojkin , Szymon Michalak

Abstract

EHF EURO 2016 POLAND is a product offered to a wide range of stakeholders ‒ both on the B2B market ‒ satisfying the needs and enabling the implementation of business clients’ goals ‒ as well as on the B2C market, satisfying the needs of individual clients, including the fans present in the stands of sports halls. The high level of customer satisfaction (tournament participants, EHF representatives and fans) and entities participating in the organization was among strategic goals that were set by the organizers and served as the basis for assessing the success of the event. The aim of the article is to present the results of research on the satisfaction of fans present in the stands of EHF EURO 2016 POLAND during the first phase of the competition.
Author Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
, Szymon Michalak (WT / KMP)
Szymon Michalak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe Research On Satisfaction Of The Attendees Of A Sporting Event On The Example Of EHF EURO 2016 POLAND
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No526
Pages267-277
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing sportowy, produkt sportowy, badania marketingowe, organizacja wydarzenia sportowego
Keywords in Englishsports marketing, sports product, marketing research, organisation of a sporting event
Abstract in PolishEHF EURO 2016 POLAND jest produktem oferowanym szerokiemu gronu interesariuszy – zarówno na rynku B2B – zaspokajając potrzeby i umożliwiając realizację celów klientów biznesowych – jak i na rynku B2C, zaspokajając potrzeby klientów indywi-dualnych, w tym przede wszystkim kibiców obecnych na trybunach hal sportowych. Wśród celów strategicznych, których realizacja stanowi podstawę do oceny stopnia powodzenia przedsięwzięcia, jakim była organizacja tej wielkiej imprezy sportowej, organizatorzy wyróż-nili także uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów (uczestników turnieju, przed-stawicieli EHF i kibiców) oraz podmiotów uczestniczących w organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia kibiców obecnych na trybunach EHF EURO 2016 POLAND podczas pierwszej fazy rozgrywek.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.526.24
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98064/edition/58441#description
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?