Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydatność w badaniach ekonomicznych

Paweł Marszałek , Katarzyna Czernek

Abstract

As the result of strong criticism of economics as a science (particularly of the 'mainstream economics', deeply set in the neoclassical tradition), which appeared in the last years in the context of the global financial crisis, there have been attempts to improve or modify economic theory. One important element of this change was the inclusion of many concepts taken from sociology, psychology, or even natural sciences into economic reasoning. It has been commonly agreed that the increased complexity of modern economy and the recurring crises imply the need of interdisciplinary research. Among the new concepts and approaches introduced into economics, one of the most important and useful is the concept of social embeddedness of economy, derived from the works of Mark Granvetter and, more broadly, from the so-called new economic sociology. This concept - widely discussed in this paper - opens up a broad field for the research on various aspects of socioeconomic activity. It can be applied in many areas of economic research. It also enables us to use new methods and tools in economic research, including qualitative analyses. A wider use of this concept could help to eliminate some shortcomings of economic analysis typical of mainstream economics. Taking account of interpersonal relations and social context of economic decisions and economic activity can significantly enrich economic analysis both on micro and macro levels
Autor Paweł Marszałek (WE / KB)
Paweł Marszałek
- Katedra Pieniądza i Bankowości
, Katarzyna Czernek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katarzyna Czernek
-
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Nr5
Paginacja625-650
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.25
Słowa kluczowe w języku polskimhomo oeconomicus, zakorzenienie społeczne, nowa socjologia ekonomiczna, heterodoksja
Słowa kluczowe w języku angielskimEconomic sociology, Social bond, Economic views, Economic theory
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
Streszczenie w języku polskimW następstwie nasilonej w ostatnich latach - głównie w kontekście globalnego kryzysu finansowego - krytyki ekonomii jako nauki (w tym zwłaszcza teorii tzw. głównego nurtu ekonomii, osadzonego w tradycji neoklasycznej) pojawiły się próby jej ulepszeń i modyfikacji. Ważnym elementem tych zmian było włączenie do rozważań ekonomicznych również koncepcji z zakresu socjologii, psychologii czy nawet nauk przyrodniczych. Dość powszechnie uznano bowiem, że wzrost komplikacji współczesnej gospodarki i nawracające kryzysy wręcz wymuszają potrzebę podejścia interdyscyplinarnego. Wśród tych nowych koncepcji i ujęć jedną z najważniejszych, a przy tym najbardziej przydatnych, jest koncepcja tzw. zakorzenienia (embeddedness) społecznego gospodarki, wywodząca się z prac Marka Granovettera i, szerzej, tzw. nowej socjologii ekonomicznej (new economic sociology). Koncepcja ta - szeroko omówiona w artykule - otwiera szerokie pole badaczom poszczególnych aspektów życia gospodarczego i społecznego. Koncepcja ta ma szerokie zastosowania w wielu obszarach badań ekonomicznych. Umożliwia ona także zastosowanie nowych metod i narzędzi badawczych, w tym badań jakościowych. Szersze wykorzystanie tej koncepcji w badaniach ekonomicznych mogłoby wyeliminować niektóre niedostatki analizy charakterystyczne dla ekonomii neoklasycznej. Uwzględnienie relacji interpersonalnych oraz społecznego kontekstu decyzji i działań gospodarczych może wzbogacić analizę, zarówno na szczeblu mikro-, jak i makroekonomicznym.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=5&strona=625&sw=1653
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.075; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?