Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydatność w badaniach ekonomicznych

Paweł Marszałek , Katarzyna Czernek

Abstract

As the result of strong criticism of economics as a science (particularly of the 'mainstream economics', deeply set in the neoclassical tradition), which appeared in the last years in the context of the global financial crisis, there have been attempts to improve or modify economic theory. One important element of this change was the inclusion of many concepts taken from sociology, psychology, or even natural sciences into economic reasoning. It has been commonly agreed that the increased complexity of modern economy and the recurring crises imply the need of interdisciplinary research. Among the new concepts and approaches introduced into economics, one of the most important and useful is the concept of social embeddedness of economy, derived from the works of Mark Granvetter and, more broadly, from the so-called new economic sociology. This concept - widely discussed in this paper - opens up a broad field for the research on various aspects of socioeconomic activity. It can be applied in many areas of economic research. It also enables us to use new methods and tools in economic research, including qualitative analyses. A wider use of this concept could help to eliminate some shortcomings of economic analysis typical of mainstream economics. Taking account of interpersonal relations and social context of economic decisions and economic activity can significantly enrich economic analysis both on micro and macro levels
Author Paweł Marszałek (WE / KB)
Paweł Marszałek,,
- Department of Banking
, Katarzyna Czernek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katarzyna Czernek,,
-
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No5
Pages625-650
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishhomo oeconomicus, zakorzenienie społeczne, nowa socjologia ekonomiczna, heterodoksja
Keywords in EnglishEconomic sociology, Social bond, Economic views, Economic theory
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishW następstwie nasilonej w ostatnich latach - głównie w kontekście globalnego kryzysu finansowego - krytyki ekonomii jako nauki (w tym zwłaszcza teorii tzw. głównego nurtu ekonomii, osadzonego w tradycji neoklasycznej) pojawiły się próby jej ulepszeń i modyfikacji. Ważnym elementem tych zmian było włączenie do rozważań ekonomicznych również koncepcji z zakresu socjologii, psychologii czy nawet nauk przyrodniczych. Dość powszechnie uznano bowiem, że wzrost komplikacji współczesnej gospodarki i nawracające kryzysy wręcz wymuszają potrzebę podejścia interdyscyplinarnego. Wśród tych nowych koncepcji i ujęć jedną z najważniejszych, a przy tym najbardziej przydatnych, jest koncepcja tzw. zakorzenienia (embeddedness) społecznego gospodarki, wywodząca się z prac Marka Granovettera i, szerzej, tzw. nowej socjologii ekonomicznej (new economic sociology). Koncepcja ta - szeroko omówiona w artykule - otwiera szerokie pole badaczom poszczególnych aspektów życia gospodarczego i społecznego. Koncepcja ta ma szerokie zastosowania w wielu obszarach badań ekonomicznych. Umożliwia ona także zastosowanie nowych metod i narzędzi badawczych, w tym badań jakościowych. Szersze wykorzystanie tej koncepcji w badaniach ekonomicznych mogłoby wyeliminować niektóre niedostatki analizy charakterystyczne dla ekonomii neoklasycznej. Uwzględnienie relacji interpersonalnych oraz społecznego kontekstu decyzji i działań gospodarczych może wzbogacić analizę, zarówno na szczeblu mikro-, jak i makroekonomicznym.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=5&strona=625&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.075; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?