Efficiency and technical progress in agricultural productivity in the European Union

Katarzyna Smędzik-Ambroży , Agnieszka Sapa

Abstract

The aim of this study was to estimate changes in total productivity in agriculture of the EU, the EU 15 and the EU 10 countries and to determine to what extent these changes resulted from technical progress and to what extent from changes in production efficiency. The time frame of analyses concerned 2006-2017, the spatial scope involved both the EU, the EU 15 (the so-called “old EU countries”), the EU 10 (“the new EU countries”) and individual EU countries. The subjective scope of the survey covered selected farms from the EU countries representing from 4 045 300 to 5 295 930 farms in the EU countries depending on the year. The data from the Farm Accountancy Data Network (FADN), a European system for accountancy data collection from agricultural holdings, were used. Total factor productivity (TFP) was evaluated using the Malmquist productivity index and non-parametric data envelopment analysis (DEA). The research found that over the period 2006-2017 the average level of positive changes of total factor productivity was similar in the old and new EU countries. At the same time, the increase in total productivity in the EU was mainly the result of an increase in efficiency, in the EU 15 it was the effect of positive changes in efficiency, while in the EU 10 it was due to both efficiency gains and technical progress. In 2006-2017, the greatest changes in technical progress were observed in the Czech Republic, and the highest increase in the efficiency of agricultural production in Ireland, while the decrease in the efficiency of agricultural production and technical regress of agriculture occurred only in Spain and Austria.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No7
Pages114-126
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrolnictwo, całkowita produktywność rolnictwa, efektywność, postęp techniczny, Unia Europejska, Data Envelopment Analysis
Keywords in Englishagriculture, total factor productivity (TFP), efficiency, technical progress, the European Union, Data Envelopment Analysis
Abstract in Polish Celem artykułu było określenie zmian w całkowitej produktywności rolnictwa w krajach UE, UE 15 i UE 10 oraz wskazanie, w jakim stopniu zmiany te wynikały z postępu technicznego, a w jakim ze zmian w efektywności produkcji. Zakres czasowy analiz to lata 2006-2017, zakres przestrzenny dotyczył UE, UE 15 (tzw. starych krajów członkowskich), UE 10 (tzw. nowych krajów członkowskich) i poszczególnych krajów UE. Zakres podmiotowy badania obejmował reprezentatywne gospodarstwa rolne, które reprezentowały w zależności od roku od 4 045 300 do 5 295 930 gospodarstw rolnych w krajach UE. W analizach zastosowano dane FADN – Europejskiego Systemu Rachunkowości Rolnej. Całkowitą produktywność rolnictwa (TFP) oszacowano, obliczając indeks Malmquista z użyciem metody DEA. Udowodniono, że w latach 2006-2017 przeciętne zmiany produktywności rolnictwa w starych i nowych krajach UE były zbliżone. Jednocześnie wzrost całkowitej produktywności w UE był efektem wzrostu efektywności, w krajach UE 15 − rezultatem poprawy efektywności, a w krajach UE 10 wynikał ze wzrostu efektywności i z postępu technicznego. W latach 2006- 2017 największe zmiany postępu technicznego obserwowano w Czechach, a zmiany wzrostu efektywności produkcji rolnej − w Irlandii. W tym samym czasie spadek efektywności produkcji rolnej i regres techniczny rolnictwa wystąpiły w Hiszpanii i Austrii.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.7.10
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142883/edition/74187
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?