Czas wolny jako determinanta marketingu usług turystycznych

Agnieszka Niezgoda

Abstract

Leisure time is a prerequisite for participation in tourism. However, the impact of leisure time on the tourist services market is much bigger. Namely, it affects primarily consumer behavior which reflects changes in the perception, importance, price and division of leisure time. This paper's aim is to analyze the role of leisure time (in a demand-related approach) in determining marketing of tourist services. The role of time has been presented in the process of shaping the tourist product, its price, distribution and promotion. The paper is of a theoretical nature with studies of literature on the subject as the adopted research method.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
Other language title versionsLeisure Time as a Factor Determining Marketing of Tourist Services
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Marketing I Zarządzanie], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2014
No36
Pages95-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczas wolny, usługi turystyczne, marketing
Keywords in Englishleisure time, tourist services, marketing
Abstract in PolishCzas wolny jest warunkiem uczestnictwa w turystyce. Wpływ czasu wolnego na rynek usług turystycznych jest jednak znacznie szerszy. Dotyczy to przede wszystkim zachowań konsumentów, w których odzwierciedlone są zmiany odnoszące się do postrzegania znaczenia, ceny oraz podziałów czasu wolnego. Celem artykułu jest analiza roli czasu wolnego w kształtowaniu marketingu usług turystycznych. Przedstawiono znaczenie czasu w procesie kształtowania produktu turystycznego, jego ceny, dystrybucji i promocji. Artykuł ma charakter teoretyczny. Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe.
URL http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMarketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?