Osobiste wartości menedżerów a styl kierowania

Maciej Brzozowski , Paweł Bartkowiak

Abstract

The research examines the interrelations between personal values and leadership style. The basic aim of this research is to assess and compare the notion of managers' personal values regarding to applied leadership style (autocratic, democratic, or mixed) and chosen organizational characteristics. To achieve the objective the exploration of the scientific literature of the field has been conducted, then the explication of studied phenomena has been completed, and finally their empirical verification has been carried out among managers of Polish enterprises. The results allowed identifying statistically significant differences among personal values between managers applying different management styles.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsManagers' personal values and leadership style
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2
Pages107-124
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishosobiste wartości menedżerów, styl kierowania
Keywords in Englishmanagers' personal values, leadership style
Abstract in PolishOpracowanie rozwija problematykę relacji między kategoriami osobistych wartości oraz stylu kierowania. Podstawowym celem opracowania jest ocena i porównanie znaczenia osobistych wartości menedżerów ze względu na styl kierowania (autokratyczny, mieszany albo demokratyczny) i wybrane cechy organizacji. Aby osiągnąć tak postawiony cel, zostały przeprowadzone następujące działania: eksploracja literatury tematu, eksplikacja badanych zjawisk oraz ich empiryczna weryfikacja na grupie menedżerów polskich przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie statystycznie istotnych różnic wśród osobistych wartości, między menedżerami stosującymi odmienne style kierowania.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2015_NR_2_(167).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?