Ryzyko gwaranta w świetle projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Sergiusz Lenhardt

Abstract

This article is devoted to a guarantor's risk related to the management of public procurements. Special attention is given to guarantee in this process and the risks associated with its sale. The aim of the article was to show the changes in terms of the guarantor's exposure to risk in connection with the amendment to the Public Procurement Law. The article consists of three main parts: the introductory, which presents the types of warranty occurring in the procedure for awarding a public contract, the detailed one on the specific provisions of the law analysed, and the third one which describes the changes in the risk of the guarantor in the new legal reality.
Author Sergiusz Lenhardt (UEP)
Sergiusz Lenhardt,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsSurety Risk in the Context of the Draft Amendment to the Public Procurement Law
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No2
Pages203-216
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprawo zamówień publicznych, gwarancja ubezpieczeniowa
Abstract in PolishNiniejszy artykuł poświęcony został tematyce ryzyka gwaranta związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególną uwagę zwraca się w nim na rolę gwarancji we wspomnianym procesie oraz na zagrożenia związane z ich sprzedażą. Celem artykułu było ukazanie zmian w kwestii ekspozycji na ryzyko gwaranta w związku z nowelizacją Prawa zamówień publicznych. Artykuł składa się zasadniczo z trzech części, tj.: wstępnej, w której przedstawiono rodzaje gwarancji występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; drugiej - dotyczącej szczegółów projektu ustawy oraz trzeciej - opisującej zmiany ryzyka gwaranta w nowej rzeczywistości prawnej.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.2.17
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5849/5915#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?