Granice ryzyka gospodarczego - studium przypadku

Piotr Bober

Abstract

Aim of the paper is to present the issues of risk management in the enterprise. Main purpose and scope of research prejudice the applicability of research methods widely and commonly used in the economic analysis, in particular the methods of deduction, comparison, causal, indicator, structural changes, the dynamics of change structures. Moreover, the nature of the research problem, concerning the shaping the tour operator market determines the use of qualitative research. The studies lead to the conclusion that effective risk management of the tour operator activity is the base both for the stable development of the company as well as the safety of tourists. Lack of adequate evaluation of the assets and financial situation of companies is the main factor of crossing the border of acceptable economic risk activity in tour operators and travel agents activities
Autor Piotr Bober (WZ / KZAZP)
Piotr Bober
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuThe Limits of the Economic Risk - a Case Study
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr73
Paginacja363-372
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskim ryzyko gospodarcze, touroperator, upadłość
Słowa kluczowe w języku angielskim risk management, tourism sector, bankruptcy
Streszczenie w języku polskimCelem opracowania jest przybliżenie problematyki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Główny cel oraz zakres badań przesądzają o zastosowaniu metod badawczych, szeroko i powszechnie stosowanych w analizie ekonomicznej, w szczególności metody dedukcji, porównań, przyczynowej, wskaźnikowej, zmian strukturalnych, dynamiki zmian struktur. Ponadto charakter problemu badawczego dotyczącego kształtowania rynku touroperatora przesądza o zastosowaniu również badań jakościowych. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że efektywne zarządzanie ryzykiem w działalności touroperatora jest kluczowe zarówno dla stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa, jak również bezpieczeństwa turysty. Brak właściwej oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa stanowi główny czynnik przekroczenia granicy akceptowalnego ryzyka gospodarczego w działalności touroperatorów i pośredników turystycznych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-363.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?