Business Continuity Management System BS 25999-2 in Poland: Empirical Studies

Sławomir Zapłata

Abstract

This paper presents the unique results of the first survey in Poland in the area of business continuity management system BS 25999 (BCMS). Key motives, barriers of implementing and results of BCMS are identified, both theoretically and practically during the surveys. Figures of quantitative survey among all 158 companies in Poland with "ISO/IEC 27001" allow to verify the research hypothesis. There are many factors influencing the perception of BCMS, the main are connected with specific of every organization and branch. Normalized management systems, independently of normative basis, are similar because of systematic approach and prevention aim, so results have practical implications for every organization.
Author Sławomir Zapłata (WT / KEJ)
Sławomir Zapłata,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsSystem zarządzania ciągłością działania BS 25999-2 w Polsce: badania empiryczne
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages38-56
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishPolska, BS 25999, ciągłość działania, system zarządzanie, SZCD, SZBI, BCMS, ISMS
Keywords in EnglishPoland, BS 25999, business continuity management system, BCMS, ISMS
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawione zostały rezultaty pierwszych badań empirycznych z obszaru systemowego zarządzanie ciągłością (SZCD) działania według wymagań BS 25999. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznie zaprezentowane zostały kluczowe motywy, bariery wdrożenia oraz rezultaty SZCD. Postawione hipotezy badawcze zostały zweryfikowane w wyniku badań wśród 158 organizacji w Polsce posiadających system zarządzanie bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według wymagań ISO/IEC 27001. Zidentyfikowano, że istnieją różne czynniki wpływające na postrzeganie SZCD, indywidualne dla każdej organizacji o uzależnione od branży. Znormalizowane systemy zarządzanie, niezależnie od podstaw normatywnych, są podobne do siebie z uwagi na systematyczne podejście i prewencyjne ukierunkowanie działań, a tym samym zaprezentowane rezultaty badań mają praktyczny wymiar dla różnorodnych organizacji.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.3
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/03_zaplata.pdf
Languageen angielski
File
03_zaplata_SOEP_2016_4_10.pdf 338.86 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?