Znaczenie modelu poczwórnej helisy w rozwoju lokalnym

Robert Romanowski

Abstract

The purpose of a paper is to determine the significance of the local community in the quadruple helix model. This article is an extension of considerations related to the triple helix model (Etzkowitz H., Leydesdorff 1995; Romanowski 2014; 2015), which, as one of the models describing the innovation systems, is proposed in the process for enhancing the level of innovativeness for a territorial unit. A relationship in which business, science and administration create the conditions for innovations, should be enriched with the characteristics and activity of the local community. Implemented innovations have not only economic (business) but also social character. Two concepts of the triple helix model, basing on the literature research, have been proposed. In the first, dedicated to social innovations, the local community is an integrator for the actors operating in the triple helix model. In the second, dedicated to commercial (Schumpeterian) innovation, it is the equivalent entity for the other entities of the triple helix model.
Author Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsSignificance of the Quadraple Helix Model in Local Development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No10 [CD]
Pages545-557
Publication size in sheets0.6
ConferenceKonkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan - Trendy - Strategie, 16-11-2017 - 17-11-2017, Uniejów, Polska
Keywords in Polishmodel poczwórnej helisy, model potrójnej helisy, innowacje społeczne, kapitał społeczny
Keywords in Englishquadruple helix model, triple helix model, social innovations, social capital
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie znaczenia lokalnej społeczności w modelu poczwórnej helisy. Artykuł jest rozwinięciem rozważań dotyczących modelu potrójnej helisy (Etzkowitz H., Leydesdorff 1995; Romanowski 2014; 2015), który, jako jeden z modeli systemów innowacji, jest proponowany w procesie podnoszenia poziomu innowacyjności jednostki terytorialnej. Relacja, w której biznes, nauka i administracja tworzą warunki do wprowadzania innowacji, powinna być wzbogacona o cechy i aktywność lokalnej społeczności. Wdrażane innowacje mają bowiem nie tylko ekonomiczny (biznesowy), ale też społeczny charakter. W opracowaniu zaproponowano dwie koncepcje modelu potrójnej helisy, wynikające z założeń wynikających z badań literaturowych. W pierwszym, dedykowanym innowacjom społecznym, lokalna społeczność jest integratorem działań podmiotów w modelu potrójnej helisy. W drugim, dedykowanym innowacjom komercyjnym (Schumpeterowskim), jest równorzędnym podmiotem dla pozostałych podmiotów modelu potrójnej helisy.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MARKETING_I_RYNEK_CD_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?