The Use of Quality Measures of Accounting Informationto Approximate Information Asymmetry

Jarosław Kubiak

Abstract

The aim of the paper was to present the characteristics and the evaluation of the possibility to use the quality measures of accounting information for studying the level of information asymmetry between the internal and external investors of the company. The essence of the information asymmetry was characterised. The phenomenon of shaping profits was indicated as one of the reasons for the lack of credibility of financial statements. Referring to the causes of the information asymmetry, the models of the quality of accruals were indicated, as well as, the Polish Corporate Disclosure Index (PCDI), as measures enabling the relative estimation of the information asymmetry. In addition, the barriers connected with the use of these measures in practice were specified.
Author Jarosław Kubiak (WZ / KFP)
Jarosław Kubiak,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsWykorzystanie miar jakości informacji księgowej do aproksymacji asymetrii informacji
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol66
No1
Pages89-105
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishasymetria informacji, kształtowanie zysków
Keywords in Englishinformation asymmetry, earnings management
Abstract in PolishCelem artykułu było przedstawienie charakterystyki i ocena możliwości wykorzystania miar jakości informacji księgowej do badania poziomu asymetrii informacji pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi inwestorami przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano istotę asymetrii informacji. Wskazano na zjawisko kształtowania zysków jako jeden z powodów braku wiarygodności sprawozdań finansowych. Odnosząc się do przyczyn asymetrii informacji, wskazano na modele jakości rozliczeń międzyokresowych oraz na Polish Corporate Disclosure Index (PCDI) jako na miary umożliwiające względne szacowanie asymetrii informacji. Określono także bariery związane ze stosowaniem tych miar w praktyce.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn66%20-%20do%20druku%20bez%20paser%C3%B3w.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWspółczesne wyzwania rachunkowości w globalnym otoczeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?