Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej

Marzena Remlein

Abstract

Purpose - to present the solutions applied in the cash management of companies' group. The paper describes the essence of cash pooling. It also shows the benefits and the costs of cash pooling. Design/Methodology/approach - the argument of the article is cash pooling as a instrument of cash management contributes to the optimization of cash flows of companies' group. Research methods: analysis of the literature, comparative analysis and practical solutions. Findings - the benefits of cash pooling: a) improve liquidity of companies' group; b) minimization of the financial costs; c) additional interest income from bank deposits; d) attractive terms of the agreement with the bank. The implementation costs of the cash management system and the costs of administration and management of this system. Originality/value - cash pooling is a new, efficient cash management instrument in companies' group. In Poland, There is no regulation in this area and the popularity of cash pooling is increasing.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCash Pooling as a Instrument of Cash Management in Companies Group
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No70
Pages135-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcash pooling, zarządzanie środkami pieniężnymi, grupa kapitałowa
Keywords in Englishcash pooling, cash management, companies’ group
Abstract in PolishCel - zaprezentowanie rozwiązań stosowanych w procesie zarządzania środkami pieniężnymi grupy kapitałowej. Podjęto również próbę przybliżenia istoty cash poolingu oraz zidentyfikowania korzyści i kosztów jego stosowania w praktyce polskich grup kapitałowych. Metodologia badania - teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi przyczynia się do optymalizacji przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej. W celu zdiagnozowania zakresu przedmiotowego artykułu wykorzystano metodę analizy literatury. Na potrzeby oceny efektywności cash poolingu zastosowano metodę analizy porównawczej oraz praktycznych rozwiązań. Wynik - zidentyfikowano korzyści cash poolingu: - poprawa płynności finansowej grupy kapitałowej, - minimalizacja kosztów finansowych, - dodatkowe przychody z tytułu odsetek od lokaty bankowej, - atrakcyjniejsze warunki umowy z bankiem. Stosując cash pooling, grupa kapitałowa ponosi również koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania środkami pieniężnymi oraz koszty administrowania i zarządzanie tym systemem. Oryginalność/Wartość - cash pooling stanowi stosunkowo nowy, efektywny instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej. W Polsce brak regulacji prawnych w tym zakresie, a mimo to popularność cash poolingu wzrasta.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/70-2014/FRFU-70-135.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2021-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?