Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa

Kamila Malewska , Maja Sajdak

Abstract

The aim of the article is to present the evolution of competitive advantage concept. The article is composed of three basic parts. First, the core of competitive advantage was presented. Next, various attitudes towards strategic management (planning, evolutionary, of competitive positioning, resource-based, of simple rules, of realistic options) were characterized paying attention to the problem of achieving competitive advantage. The aim of this part was to show the evolution of the competitive advantage concept which stems from changes that occur in the conditions of functioning of a company. In the last part of the article an attempt was made to present the concept of an agile company as a response to the requirements of organization functioning and current potential source of competitive advantage.
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsEvolution of Competitive Advantage Concept - from Planning Perspective to Agile Company
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2014
No2 (19)
Pages44-55
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprzewaga konkurencyjna, koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishcompetitive advantage, agile company, strategic management
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano w nim istotę przewagi konkurencyjnej. Następnie scharakteryzowano wyróżnione w literaturze przedmiotu podejścia do zarządzania strategicznego (planistyczne, emergentne, pozycjonowania konkurencyjnego, zasobowe, prostych reguł oraz realnych opcji) pod kątem problematyki osiągania przewagi konkurencyjnej. Celem tej części artykułu było ukazanie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej wynikającej ze zmian zachodzących w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. W ostatniej części artykułu podjęto próbę przedstawienia koncepcji zwinnego przedsiębiorstwa jako odpowiedzi na wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji oraz aktualnie wymaganych źródeł przewagi konkurencyjnej.
DOIDOI:10.15611/noz.2014.2.03
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?