Application of smart packaging for enhancing food quality and safety

Mariusz Tichoniuk

Abstract

The traditional functionality of food packaging focused on product protection, communication, convenience and containment has been enhanced significantly recent years by the development of active and intelligent packaging systems. Active packaging was the first alternative to traditional food packaging and focused on extending its shelf life by releasing or adsorbing substances from or into the preserved product or the surrounding to sustain its quality. The key issue in their development was to find a balance in the impact of the packaging on the protected food product so as not to jeopardize its safety and maintain quality. By realtime monitoring the environmental conditions and properties of packed food with intelligent packaging systems it is possible to estimate the quality of the products and their real shelf life, which could improve the information flow within the food supply chain as well. Developed intelligent packaging systems based on interactive data carrier devices, different type of sensors and/or indicators, but the crucial aspect of its usability refer to the reliability of presented data about food quality and safety. Smart packaging combines the benefits arising from active and intelligent technologies and its global market value increases rapidly. The work presents opportunities and challenges of the application smart packaging for enhancing food quality and safety, and it bases on a review of recent literature and the results of the authors’ research in this area.
Author Mariusz Tichoniuk (WT / KTiEPP)
Mariusz Tichoniuk,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsWykorzystanie opakowań typu „smart” w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych
Pages186-200
Publication size in sheets0.7
Book Wojciechowska Patrycja, Michocka Katarzyna (eds.): Current Trends in Quality Science - Quality and Innovation of Non-Food Products, 2019, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7789-589-4, 200 p.
Keywords in Polishsmart packaging, active and intelligent packaging, food quality assurance
Keywords in Englishopakowania typu „smart”, opakowania inteligentne, opakowania aktywne, zapewnienie jakości żywności
Abstract in original languageTradycyjne zadania stawiane opakowaniom do żywności, skupione są głównie na ochronie produktu, przekazywaniu informacji o nim oraz zapewnieniu udogodnień w jego dystrybucji i finalnym użytkowaniu, zostały w ostatnich latach w znaczący sposób pogłębione poprzez rozwój aktywnych i inteligentnych rozwiązań opakowaniowych. Pierwszym rozwinięciem tradycyjnych systemów opakowaniowych było wprowadzenie opakowań aktywnych, które miały na celu wydłużenie trwałości żywności poprzez wydzielanie lub pobieranie substancji do lub z wnętrza produktu i/lub jego opakowania produktu w celu zapewnienia jego jakości. Zasadniczą kwestią w rozwoju tego typu rozwiązań było znalezienie optymalnego stopnia oddziaływania opakowania na chroniony produkt, tak aby nie narazić się na utratę jego bezpieczeństwa i spowodować pogorszenia jakości. Monitorowanie właściwości żywności i warunków jej otoczenia w czasie rzeczywistym poprzez inteligentne systemy opakowaniowe pozwala na bieżącą ocenę jej jakości i przydatności do spożycia, a także umożliwia poprawę efektywności przepływu informacji o produkcie w łańcuchu dostaw. Bardziej zaawansowane opakowania inteligentne wykorzystują interaktywne nośniki danych, różnego rodzaju sensory i/lub wskaźniki, ale kluczowym warunkiem ich użyteczności pozostaje wiarygodność wskazywanych informacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Opakowania typu „smart” łączą w sobie zalety zarówno aktywnych jak i inteligentnych systemów opakowaniowych. W publikacji przedstawione zostały zalety i ograniczenia wykorzystania nowoczesnych opakowań typu „smart” przeznaczonych do żywności w celu poprawy jej jakości i bezpieczeństwa. Zamieszczone przykłady zostały opisane w literaturze przedmiotu i/lub są wynikiem badań własnych autora.
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?