Zastosowanie znaczników z informacją o lokalizacji oraz danych GPS przez media społecznościowe

Agata Szyszko

Abstract

The following article describes the issue of social media – what are they, what stand they for and how can they be categorised. The premise for writing this article was an analysis of the mobile application market which uses tags to determine the exact location of a user using GPS. The aim of this article is to analyse literature in the field of social media, available social networks and mobile applications, and research conducted in the field of social media, to be able to prepare the classification of mobile applications using user location data. This topic was taken to identify existing solutions on the market and prepare to undertake further research on profiling social media users based on location. The result of the analysis is the proposed classification of social media, which provides their mobile versions in the form of applications and applies the user’s location system.
Author Agata Szyszko (WIiGE / KIE)
Agata Szyszko,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsApplication of Tags with Location Information and GPS Data by Social Media
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No342
Pages148-165
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishmedia społecznościowe, klasyfikacja mediów społecznościowych, geolokalizacja
Keywords in Englishsocial media, social media classification, geolocation
Abstract in Polish Poniższy artykuł przedstawia zagadnienia związane z mediami społecznościowymi – czym one są, co je wyróżnia oraz jak można je kategoryzować. Przesłanką do napisania tego artykułu była analiza rynku aplikacji mobilnych, które wykorzystują znaczniki (z ang. tagi) do określenia dokładnego położenia użytkownika przy pomocy GPS, a następnie ich kategoryzacja. Celem niniejszego artykułu jest analiza literatury w zakresie mediów społecznościowych, dostępnych portali społecznościowych i aplikacji mobilnych oraz badań prowadzonych w zakresie mediów społecznościowych, aby móc przygotować klasyfikację aplikacji mobilnych wykorzystujących dane lokalizacyjne użytkowników. Temat ten został podjęty w celu rozpoznania istniejących rozwiązań na rynku i przygotowania się do podjęcia dalszych badań w zakresie profilowania użytkowników mediów społecznościowych na podstawie lokalizacji. Wynikiem analizy jest klasyfikacja mediów społecznościowych, które udostępniają swoje wersje mobilne w postaci aplikacji i wykorzystują system lokalizacyjny użytkownika.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_342/10.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?