Bioplastic Packaging Materials in Circular Economy

Renata Dobrucka

Abstract

The European strategy for plastics focuses on adjusting the EU regulations to the fulfilment of circular economy tasks. Circular economy is an approach that will soon lead to considerable changes in numerous branches of modern economy. To a large extent, they will also affect the packaging industry. A particular interest has been attracted by aliphatic polyesters such as polylactide (PLA) and polyhydroxyalkanoates (PHA). This work presents the bioplastic market and the selected examples of the latest solutions in bioplastic packaging materials. In the near future, the presented bioplastics have a chance to become some of the most desirable packaging materials Bioplastics seem to be an alternative to conventional plastics used for packaging production. As the focus shifts to creation of sustainable environment and prevention of plastic waste disposal in the environment, the production of bioplastics has gained much attention due to their biodegradability.
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsMateriały opakowaniowe z biotworzyw w gospodarce o obiegu zamkniętym
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No1
Pages129-137
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiotworzywa, materiały opakowaniowe, gospodarka o o biegu zamkniętym
Keywords in Englishbioplastics, packaging materials, circular economy
Abstract in PolishEuropejska strategia dotycząca tworzyw sztucznych skupia się na dostosowywaniu unijnych regulacji do realizacji zasad in circular economy. Circular economy to podejście, w ramach którego w niedługim czasie nastąpią znaczące zmiany w wielu gałęziach wspólczesnej gospodarki. Będą one dotyczyły w dużym stopniu branży opakowań. Duzym zaniteresowaniem cieszą się poliestry alifatyczne jakie jak polilaktyd (PLA) oraz polihydroksyalkaniany (PHA).W niniejszej pracy przedstawiono rynek biotworzyw oraz wybrane przykłady najnowszych rowiązań w zakresie materiałów opakowaniowych z biotworzyw. Przedstawione biotworzywa w niedalekiej przyszłości mają szansę stać się jednym z najbardziej poządanych materiałów opakowaniowych. Biotworzywa wydają się być alternatywą dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji opakowań. Aby stworzyć zrównoważone środowisko i zapobiec utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w środowisku, produkcja biotworzyw zyskała wiele uwagi ze względu na ich podatność na biodegradację.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2019.322
URL https://www.logforum.net/pdf/15_1_10_19.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?