Pomiar efektywności regionalnych systemów innowacji w Polsce z wykorzystaniem metody DEA

Marcin Bielicki

Abstract

The Europe 2020 strategy, adopted in 2010, aims to stimulate the economic development of the European Union's countries by targeting smart, sustainable and inclusive growth. Regional policy, including in particular the concept of smart specialisation, has an important role in the implementation of this strategy. The aim of this article is to evaluate the effectiveness of the existing regional innovation policy in Polish regions. The research data includes statistics on 16 voivodships in 2009-2015, which were analysed using the Data Envelopment Analysis method. On the basis of the results obtained, it can be seen that regions have different levels of efficiency. Significantly worse results were recorded in voivodships located in the eastern part of the country
Author Marcin Bielicki (WE / KTPiPP)
Marcin Bielicki,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol38
No1
Pages321-333
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishinteligentne specjalizacje, RIS, data envelopment analysis, efektywność
Keywords in Englishsmart specialization, RIS, data envelopment analysis, efficiency
Abstract in PolishPrzyjęta w 2010 roku strategia Europa 2020 ma stymulować rozwój gospodarki krajów Unii Europejskiej poprzez ukierunkowanie na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. Istotną rolę w realizacji tej strategii ma polityka regionalna, w tym w szczególności koncepcja inteligentnych specjalizacji. Celem tego artykułu jest ocena efektywności dotychczasowej regionalnej polityki innowacyjnej w polskich regionach. Materiał badawczy obejmuje dane dotyczące 16 województw w latach 2009-2015. Do jego analizy wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis. Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że poszczególne regiony charakteryzują się różnym poziomem efektywności. Istotnie gorsze wyniki odnotowano w województwach znajdujących się we wschodniej części kraju
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pmn_38_tekst.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?