Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie

Waldemar Czternasty , Paweł Mikołajczak

Abstract

Ideas and values of the social economy are reflected in the objectives of social enterprises, as well as through their economic activity. However, they are not the sole determinant of their social behavior. There should also be some funds to stimulate the creation and development of these enterprises. European Union funds can be one of the most important factors that influence the development of their potential and limiting the equity gap in a sector of social enterprises.
Author Waldemar Czternasty (WE / KMiGŻ)
Waldemar Czternasty,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
Other language title versionsSupporting the development of social economy enterprises in Poland by the european funds
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No116
Pages420-432
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzedsiębiorstwa społeczne, luka kapitałowa, fundusze europejskie
Keywords in English social enterprises, equity gap, European funds
Abstract in PolishIdee i wartości ekonomii społecznej znajdują swój wyraz w celach przedsiębiorstw społecznych oraz w sposobie realizowanych przez nie działań, jednak nie tylko one są wyznacznikiem ich społecznych zachowań. Niezbędne stają się również określone środki finansowe stymulujące powstawanie oraz rozwój tych przedsiębiorstw. Fundusze Unii Europejskiej mogą stanowić jeden z istotnych determinantów rozwoju ich potencjału oraz czynnik ograniczający lukę kapitałową w sektorze przedsiębiorstw społecznych
URL http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?