Wybrane obszary aktywności kobiet wiejskich w krajach UE-28

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

There was shown selected areas of activity of women living in rural areas in the EU-28 in the article. It was studied, among others, their economic activity, education, labor market position and the role of women as decision-makers and managers of agricultural holdings, referring usually 2014 to 2002 or 2005, to notice the size of the observed changes. Comparative analysis of the 28 EU countries indicated the existence of significant differences in the studied areas. Against this background, it shows the position of the Polish women living in rural areas, which are at the level of the EU average, or exceed it.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuSelected areas of rural women’s activity in the EU-28
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Rok wydania2016
Nr4
Paginacja31-40
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkobiety, wieś, aktywność, UE-28
Słowa kluczowe w języku angielskimwomen, rural areas, activity, EU-28
Streszczenie w języku polskimW artykule wskazano na wybrane obszary aktywności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w krajach UE-28. Dokonano analizy m.in. ich aktywności ekonomicznej, wykształcenia i pozycji na rynku pracy, zbadano także rolę kobiet jako podmiotów podejmujących decyzje i zarządzających gospodarstwami rolnymi, odnosząc najczęściej dane z roku 2014 do tych z 2002 lub 2005, co pozwoliło ukazać zmiany obserwowanych wielkości. Analiza porównawcza danych z 28 krajów UE wskazała na występowanie znacznych różnic w badanych obszarach. Na tym tle omówiono również pozycję Polek zamieszkujących obszary wiejskie – nie odbiega ona od średniej unijnej, a czasem ją przewyższa.
DOIDOI:10.15576/PDGR/2016.4.31
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2016_z4_a02.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?