Wybrane obszary aktywności kobiet wiejskich w krajach UE-28

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

There was shown selected areas of activity of women living in rural areas in the EU-28 in the article. It was studied, among others, their economic activity, education, labor market position and the role of women as decision-makers and managers of agricultural holdings, referring usually 2014 to 2002 or 2005, to notice the size of the observed changes. Comparative analysis of the 28 EU countries indicated the existence of significant differences in the studied areas. Against this background, it shows the position of the Polish women living in rural areas, which are at the level of the EU average, or exceed it.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsSelected areas of rural women’s activity in the EU-28
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2016
No4
Pages31-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkobiety, wieś, aktywność, UE-28
Keywords in Englishwomen, rural areas, activity, EU-28
Abstract in PolishW artykule wskazano na wybrane obszary aktywności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w krajach UE-28. Dokonano analizy m.in. ich aktywności ekonomicznej, wykształcenia i pozycji na rynku pracy, zbadano także rolę kobiet jako podmiotów podejmujących decyzje i zarządzających gospodarstwami rolnymi, odnosząc najczęściej dane z roku 2014 do tych z 2002 lub 2005, co pozwoliło ukazać zmiany obserwowanych wielkości. Analiza porównawcza danych z 28 krajów UE wskazała na występowanie znacznych różnic w badanych obszarach. Na tym tle omówiono również pozycję Polek zamieszkujących obszary wiejskie – nie odbiega ona od średniej unijnej, a czasem ją przewyższa.
DOIDOI:10.15576/PDGR/2016.4.31
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2016_z4_a02.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?