The Use of Oxygen Indicators - Elements of Intelligent Packaging for Monitoring of Food Quality

Renata Dobrucka

Abstract

Producers and researchers are looking at not only the methods of protection against ingress of oxygen into the package, but also want to provide consumers with guarantees of quality food they buy. Therefore, large-scale studies are conducted and implementation of intelligent packaging. The operation of these packages is the use of interactive, the most colorful indicators to assess the quality of the packaged product. This article describes intelligent packaging technologies and presents research for different types of oxygen indicators. Indicators for the detection of oxygen allows the consumer to provide some information on the suitability of the product for consumption. Apart from that, they are a simple tool that allows you to reduce the costs associated with loss replacement, repair damaged products or their disposal. Construction of indicator contained in the package is related to the specific product and factor to be controlled.
Author Renata Dobrucka (WT / KTiEPP)
Renata Dobrucka,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsZastosowanie wskaźników tlenu - elementów opakowań inteligentnych do monitorowania jakości żywności
Die Anwendung von Sauerstoff-Anzeigern als Elementen der Intelligenten Verpackungen zur Überwachung von Lebensmittel-Qualität
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol10
No2
Pages183-190
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopakowania inteligentne żywności, wskazniki tlenu
Keywords in Englishintelligent food packaging, oxygen indicators
Abstract in PolishProducenci i naukowcy zwracają uwagę nie tylko na zabezpieczeniem opakowania przed wnikaniem tlenu, ale również na zapewnieniu konsumentom odpowiedniej jakości żywności. W związku z tym na dużą skalę prowadzone są badania i wdrażanie opakowań inteligentnych. Działanie opakowań inteligentnych opiera sie na zastosowaniu interaktywnych wskaźników, które poprzez zmianę barwy pozwalają ocenić jakość zapakowanego produktu. W artykule opisano inteligentne technologie pakowania żywności oraz przedstawiono badania nad różnego rodzaju wskaźnikami tlenu. Wskaźniki do wykrywania obecności tlenu dają konsumentowi informację o przydatności produktu do spożycia. Poza tym, są prostym narzędziem, które pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z wycofywaniem przeterminowanych produktów. Budowa wskaźnika umieszczanego w opakowaniu jest związana z konkretnym produktem i kontrolowanym parametrem.
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?