Kształtowanie doskonałości w relacjach z kooperantami w warunkach niepewności

Michał Chomicki

Abstract

The goal of this paper is to characterize the relations between cooperators, identify the factors of the uncertainty influencing the relations and indicate the factors that minimize the uncertainty (allow to achieve excellence in relations with cooperators). The basic premise of this paper is to acknowledge the importance of these relations. In this paper they are defined as all transactions, flows of resources and other similar connections between a given organization and other entities from its business environment. As a result of the research various forms of sanctions and trust were recognized as the factors that minimize the uncertainty. Review of literature and scientific journals was applied as the basic research method.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsShaping the Excellence in Relations with Cooperators Under Uncertainty
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No359
Pages20-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrelacje, kooperanci, niepewność, zaufanie, sankcje
Abstract in PolishCelem artykułu jest scharakteryzowanie relacji (więzi) między kooperantami, zidentyfikowanie determinant niepewności relacji oraz wskazanie czynników minimalizujących niepewność, a w konsekwencji pozwalających na uzyskanie doskonałości w ramach więzi. Punktem wyjścia jest uznanie doniosłości relacji z kooperantami. Na potrzeby pracy zdefiniowano je jako wszelkie transakcje, przepływy zasobów i inne podobne połączenia danej organizacji z innymi podmiotami pozostającymi w jej otoczeniu. W wyniku przeprowadzonych badań za czynniki minimalizujące niepewność uznano różne postacie sankcji i zaufania. Zastosowaną metodą badawczą są studia literaturowe i piśmiennicze.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?