Central and Eastern European states in global production linkages: country-level and sector-level analysis

Ewa Cieślik

Abstract

The paper evaluates Central and Eastern European countries’ (CEEs) location in global vertical specialization (global value chains, GVCs). To locate each country in global value chains (upstream or downstream segment/market) and to compare them with the selected countries, a very selective methodology was adopted. We concluded that (a) CEE countries differ in the levels of their participation in production linkages. Countries that have stronger links with Western European countries, especially with Germany, are more integrated; (b) a large share of the CEE countries’ gross exports passes through Western European GVCs; (c) most exporters in Central and Eastern Europe are positioned in the downstream segments of production rather than in the upstream markets.
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Other language title versionsKraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych powiązaniach produkcyjnych: analiza na poziomie krajów i sektorów
Journal seriesPrzegląd Europejski, ISSN 1641-2478, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages39-60
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishhandel zagraniczny, globalne łańcuchy wartości, Europa Środkowo-Wschodnia
Keywords in Englishforeign trade, global value chains, Central and Eastern Europe
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na wskazaniu miejsca krajów Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości (GVCs). Chcąc zlokalizować pozycję każdego kraju w GVCs (segment upstream lub downstream), zastosowano specjalną metodykę roli kraju w powiązaniach produkcyjnych. Z badania można wywnioskować, że (a) kraje EŚW różnią się poziomem uczestnictwa w powiązaniach produkcyjnych. Państwa, które mają silniejsze więzi z Europą Zachodnią, zwłaszcza z Niemcami są bardziej zintegrowane z GVCs; (b) duży udział eksportu brutto krajów EŚW przechodzi przez łańcuchy dostaw krajów Europy Zachodniej; (c) większość eksporterów z EŚW plasują się w dalszych segmentach produkcji, a nie na rynkach upstream.
URL http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/44/3-Cieslik.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?