Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała

Aneta Disterheft

Abstract

The results of the research concerning the relationship between attractiveness of a fashion model and effectiveness of advertising are ambiguous. According to the recent news, attractiveness of a fashion model does not matter in case of advertisements of the products resolving a certain problem related to attractiveness. On the other hand, one never can tell how it is related to awareness of the brand and the way of advertisement perception. In this study, there is analysed both the relationship between fashion model's attractiveness, advertisement effectiveness, brand awareness and the characteristics of the processes of advertising perception depending on model's attractiveness. The mobile eye-tracking device was used for the purpose of analysis of the perception processes. The article is of the research nature.
Author Aneta Disterheft (WZ / KSM)
Aneta Disterheft,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsAttractiveness of a Fashion Model and Perception and Effectiveness of Advertising on the Example of Body-Care Products
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2 (367)
Pages45-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishneuromarketing, kosmetyki, zachowania nabywców
Keywords in EnglishAdvertising, Product perception, Cosmetics, Consumer behaviour, Advertising efficiency
Abstract in PolishWyniki badań dotyczących związku między atrakcyjnością modelki a efektywnością reklamy są niejednoznaczne. Według najnowszych doniesień atrakcyjność modelki nie ma znaczenia przy reklamach produktów rozwiązujących pewien problem związany z atrakcyjnością. Nie wiadomo natomiast, jak wiąże się ona ze świadomością marki oraz sposobem spostrzegania reklamy. W niniejszym badaniu analizowana jest zarówno zależność między atrakcyjnością modelki a efektywnością reklamy i świadomością marki, jak i charakterystyka procesów percepcji reklamy w zależności od atrakcyjności modelki. Do analizy procesów percepcji wykorzystano mobilny okulograf. Artykuł ma charakter badawczy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e6ad3e2b-1fab-4bc2-8764-fb5d64721f8a/c/IBRKK-handel_wew_2-2017.45-55.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?