Ocena zaufania w relacjach business-to-business

Marek Zieliński

Abstract

The article presents the problems of trust perception in business relationships from the distributors point of view. Trust is seen as a key concept characterizing business relationships at the interpersonal and organizational level. The conducted in-depth interviews with experienced managers from the business-to-business market have revealed a varied perspective on the processes influencing the mechanism and dynamics of trust. The differences depend on tasks within the framework of building relationships. The differences between representatives of marketing and sales to the largest extent concerned the way in which buyers estimate trust and ways to build trust with the other party.
Author Marek Zieliński (WZ / KSM)
Marek Zieliński,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsTrust Perception in Business-to-Business Relationships
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2017
No9
Pages27-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzaufanie, relacje business-to-business, marketing relacyjny, sprzedaż i marketing
Abstract in PolishW artykule przedstawiona została problematyka percepcji zaufania w relacjach biznesowych przez stronę sprzedawcy. Zaufanie jest postrzegane jako kluczowy koncept charakteryzujący relacje biznesowe zarówno na poziomie interpersonalnym jak i organizacyjnym. Przeprowadzone wywiady pogłębione z doświadczonymi menedżerami z rynku business-to-business ukazały zróżnicowane spojrzenia na procesy wpływające na mechanizm i dynamikę zaufania uwarunkowane zadaniami w ramach budowania relacji. Różnice w ocenach pomiędzy przedstawicielami marketingu i sprzedaży w największym zakresie dotyczyły sposobu, w jaki kupcy oceniają zaufanie oraz sposobów budowania zaufania z drugą stroną.
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2017/10.33141po.2017.09.04
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?