Dominacja w łańcuchach dostaw

Anna Łupicka

Abstract

Relations between business partners in supply chains are associated with the problem of the asymmetry of the dominance/ of economic power. The ideal position for a firm to achieve sustainable business success is one in which it has power over others. Power/ dominance means the ability of a firm to coordinate processes and control critical assets in supply chains that allow it to sustain its ability to accumulate value for itself by constantly leveraging its customers, competitors and suppliers.
Author Anna Łupicka (WZ / KLiT)
Anna Łupicka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsDominance in Supply Chain
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No58
Pages53-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdominacja, łańcuch dostaw
Keywords in Englishdomination, chain supply
Abstract in PolishPodstawowym problemem w rozważaniach na temat funkcjonowania organizacji gospodarczych jest kwestia władzy/dominacji, przez którą najczęściej rozumie się możliwość wpływu na określone zasoby organizacji w celu uzyskania ich działania zgodnie z wolą organów władczych. Właściwie zaprojektowany i funkcjonujący system dominacji stanowi jeden z głównych czynników sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2004
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?