Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań

Jerzy Łańcucki

Abstract

The article is an attempt to identify the factors and circumstances that may influence the efficiency of consumer protection regulations that have been already adopted or are being adopted in the insurance sector. An assessment of the validity of these factors has been preceded by a short description of the policyholder protection arrangements, which are included in the Solvency II Directive, the proposal for the Insurance Distribution Directive as well as the PRIIP regulation. According to the author of the article what may raise anxiety is the complicated legislative structure itself, which does not contribute to the consistency, proportionality and simplicity of the solutions adopted, determining their effectiveness. Moreover, a large number of information requirements imposed on insurance undertakings causes concern, too. The confrontation of the quantity and scope of pre-contractual information with financial skills of present and prospective customers seems to indicate that they will not necessarily have a positive impact on improving policyholder protection.
Autor Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuConsumer Protection in the Insurance Sector in the EU Regulations. Determinants of the Effectiveness of Adopted Solutions
Tytuł czasopisma/seriiPrawo Asekuracyjne, ISSN 1233-5681, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr4 (85)
Paginacja3-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimochrona konsumentów, dyrektywa Wypłacalności II, PRIIP, dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, obowiązki informacyjne, uwarunkowania skuteczności
Słowa kluczowe w języku angielskimconsumer protection, Solvency II Directive, PRIIP, Insurance Distribution Directive, information requirements, determinants of effectiveness
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę identyfikacji czynników i okoliczności, które mogą w przyszłości wpływać na skuteczność już przyjętych bądź przyjmowanych obecnie regulacji w sektorze ubezpieczeń w obszarze ochrony konsumentów. Ocenę ważności tych czynników poprzedzono krótkim opisem rozwiązań dotyczących ochrony konsumentów, które znalazły się w dyrektywie Wypłacalność II, projekcie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz w rozporządzeniu PRIIP. Zdaniem autora artykułu niepokój może budzić sama skomplikowana architektura legislacyjna, która nie sprzyja spójności, proporcjonalności i prostocie przyjętych rozwiązań, determinujących ich skuteczność. Niepokój budzi również duża ilość obowiązków informacyjnych nałożonych na zakłady ubezpieczeń. Konfrontacja ilości i zakresu informacji przedumownych z umiejętnościami finansowymi obecnych i przyszłych klientów zdaje się wskazywać na to, że niekoniecznie będą one miały korzystny wpływ na poprawę ochrony konsumentów.
URL http://prawoasekuracyjne.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_lancucki_4_2015.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?