Ochrona konsumentów w sektorze ubezpieczeń w regulacjach unijnych. Determinanty skuteczności przyjętych rozwiązań

Jerzy Łańcucki

Abstract

The article is an attempt to identify the factors and circumstances that may influence the efficiency of consumer protection regulations that have been already adopted or are being adopted in the insurance sector. An assessment of the validity of these factors has been preceded by a short description of the policyholder protection arrangements, which are included in the Solvency II Directive, the proposal for the Insurance Distribution Directive as well as the PRIIP regulation. According to the author of the article what may raise anxiety is the complicated legislative structure itself, which does not contribute to the consistency, proportionality and simplicity of the solutions adopted, determining their effectiveness. Moreover, a large number of information requirements imposed on insurance undertakings causes concern, too. The confrontation of the quantity and scope of pre-contractual information with financial skills of present and prospective customers seems to indicate that they will not necessarily have a positive impact on improving policyholder protection.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsConsumer Protection in the Insurance Sector in the EU Regulations. Determinants of the Effectiveness of Adopted Solutions
Journal seriesPrawo Asekuracyjne, ISSN 1233-5681, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4 (85)
Pages3-20
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishochrona konsumentów, dyrektywa Wypłacalności II, PRIIP, dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, obowiązki informacyjne, uwarunkowania skuteczności
Keywords in Englishconsumer protection, Solvency II Directive, PRIIP, Insurance Distribution Directive, information requirements, determinants of effectiveness
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę identyfikacji czynników i okoliczności, które mogą w przyszłości wpływać na skuteczność już przyjętych bądź przyjmowanych obecnie regulacji w sektorze ubezpieczeń w obszarze ochrony konsumentów. Ocenę ważności tych czynników poprzedzono krótkim opisem rozwiązań dotyczących ochrony konsumentów, które znalazły się w dyrektywie Wypłacalność II, projekcie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz w rozporządzeniu PRIIP. Zdaniem autora artykułu niepokój może budzić sama skomplikowana architektura legislacyjna, która nie sprzyja spójności, proporcjonalności i prostocie przyjętych rozwiązań, determinujących ich skuteczność. Niepokój budzi również duża ilość obowiązków informacyjnych nałożonych na zakłady ubezpieczeń. Konfrontacja ilości i zakresu informacji przedumownych z umiejętnościami finansowymi obecnych i przyszłych klientów zdaje się wskazywać na to, że niekoniecznie będą one miały korzystny wpływ na poprawę ochrony konsumentów.
URL http://prawoasekuracyjne.pl/wp-content/uploads/2017/08/pdf_lancucki_4_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?