E-shops as a condition for the evolution of the trade

Wiesław Ciechomski

Abstract

The paper discusses the dynamic development of a new form of sales, which is ecommerce. There are following sources of competitive advantages of a company: sales technology, methods of services and the logistics of goods. Methods: The results of questionnaire researches conducted in 2012 based on the sample of 607 e-shops were used to present the development of the e-commerce in Poland in last years. Results and conclusions: The e-commerce does not develop in Poland at present in a previous rate. The slower rate of the growth of the number of newly opened e-shops is the result of the economic crisis, weaker absorption capacity of the market and growing competition among e-retailers. The processes, which occur in the trade sector, are of evolutionary nature and are the results of adaptation activities to the turbulent market environment.
Author Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsE-sklepy jako przesłanka ewolucji sektora handlu
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2014
Vol10
No1
Pages109-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in English e-shops, e-trade, e-commerce, e-logistics
Abstract in PolishW artykule podjęto zagadnienie dynamicznego rozwoju nowej formy sprzedaży, jaką jest handel internetowy. Do potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych należą: technologia sprzedaży, metody obsługi klientów oraz logistyka towarów stanowiących przedmiot obrotu. Metody: Dla przedstawienia rozwoju sprzedaży internetowej w Polsce w ostatnich latach wykorzystano wybrane wyniki obszernych badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na próbie 607 e-sklepów. Wyniki i wnioski: E-handel nie rozwija się obecnie w Polsce we wcześniejszym tempie. Wolniejsza dynamika przyrostu liczby nowo otwieranych e-sklepów jest pochodną kryzysu gospodarczego, słabszej chłonności rynku i zaostrzającej się rywalizacji pomiędzy e-detalistami. Procesy dokonujące się w handlu detalicznym i hurtowym mają charakter ewolucyjny i są rezultatem działań przystosowawczych przedsiębiorstw handlowych do turbulentnego otoczenia rynkowego.
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-12-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 15-12-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?