Determinants Influencing Young Polish Consumers’ Purchases of Private Labels Products

Urszula Garczarek-Bąk

Abstract

Nowadays, private labels (PLs) are an important part in grocery retailing and are gaining popularity in other product categories. This work intends to give an overview of the factors affecting private label products and the probable purchase decisions of young Polish consumers. In an experimental study, five focus group in- terviews (FGI) were conducted. The article presents young buyers’ feelings and at- titudes toward PL products, including their thoughts on design improvement. After putting under scrutiny the private label image, the research results concerning the food and cosmetics packaging evaluation and retailers’ marketing communication activities are shown. An additional purpose of the work is to gather not only the de- clared but also latent associations with private labels. The adoption of the projection techniques enabled raising the issue of the PLs buyer profile. The paper concludes with practical recommendations for future private label developmen
Author Urszula Garczarek-Bąk (WZ / KHiM)
Urszula Garczarek-Bąk,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsDeterminanty wpływające na zakupy produktów marek własnych przez młodych polskich konsumentów
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No1 (372)
Pages216-227
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmarki własne, konsumenci, opakowania, rozwój
Keywords in Englishprivate labels, consumers, packaging, development
Abstract in PolishObecnie marki własne stanowią istotną część handlu detalicznego artykułami spożywczymi i zyskują na popularności w innych kategoriach produktów. Opracowanie ma na celu przedstawienie przeglądu czynników wpływających na produkty marek własnych i prawdopodobne decyzje nabywcze młodych polskich konsumen- tów. W badaniu eksperymentalnym przeprowadzono pięć zogniskowanych wywia- dów grupowych (FGI). W artykule przedstawiono odczucia i postawy młodych nabywców wobec produktów marek własnych, w tym ich sądy na temat ulepszania wzornictwa. Po poddaniu analizie wizerunku marki własnej przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny opakowań żywności i kosmetyków oraz działania deta - listów w zakresie komunikacji marketingowej. Dodatkowym celem opracowania jest zebranie nie tylko deklarowanych, lecz również ukrytych skojarzeń z markami własnymi. Przyjęcie technik projekcyjnych umożliwiło poruszenie kwestii profilu nabywców marek własnych. Artykuł kończy się praktycznymi zaleceniami co do przyszłego rozwoju marek własnych
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c64f4fca-aa9f-4175-985c-5f86951e6e5a/c/HW_1_2018.216-227.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?