Model biznesowy banków spółdzielczych w Polsce – ryzyko i wyzwania

Michał Jurek

Abstract

The purpose of this article is an analysis of the current business model of cooperative banks in Poland, the identification of risks associated with it, and an indication of the ways of its improvement. Conducted research allows to conclude that cooperative banks must treat the changes in the macroeconomic environment as an impetus to a further improvement of the interest rate risk and liquidity management systems. It is necessary to take joint actions by the cooperative banks and associating banks aimed at closer integration, as well as increased financial solidarity of all members of the cooperative banking group. The first step to achieve this goal should be the introduction of a system of institutional protection.
Author Michał Jurek (WE / KB)
Michał Jurek,,
- Department of Banking
Other language title versionsBusiness Model of Cooperative Banks in Poland. Risks and Challenges
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages205-214
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbankowość spółdzielcza, ryzyko stopy procentowej, instytucjonalny system ochrony
Keywords in Englishcooperative banking, interest rate risk, institutional protection scheme
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza obecnego modelu biznesowego banków spółdzielczych w Polsce, identyfikacja zagrożeń z nim związanych oraz wskazanie sposobów jego usprawnienia. W artykule zaprezentowano aktualną sytuację finansową sektora banków spółdzielczych. Poddano analizie główne zagrożenia związane z działalnością tych banków i na tej podstawie sformułowano rekomendacje dotyczące zmian ich funkcjonowania. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że banki spółdzielcze muszą potraktować zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym jako impuls do dalszego ulepszania systemów zarządzania ryzykiem stopy procentowej i zarządzania płynnością. Niezbędne jest podjęcie wspólnych działań przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające, mających na celu ściślejszą integrację, a także zwiększoną solidarność finansową członków zrzeszenia. Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu winno być wprowadzenie instytucjonalnego systemu ochrony.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.19
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-05-11)
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?