Model rejestru ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych

Elżbieta Szczepankiewicz , Anna Wójtowicz

Abstract

Purpose - the object of the pape is to analyze the risk management process in the entity of the public sector. The purpose of this article is to present the author's model of the risk register. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper, literature, current law and regulations study was done, and critical analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings - the article presents internal documents and examples of procedures of risk management, which regulate the range of responsibility for risk management in the budgetary unit. Originality/value - the article describes the complex risk register, as well as tasks and organisation of work of the Chief Accountant's Department in the budgetary unit, in which the risk analysis was conducted with the use of the risk register.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
, Anna Wójtowicz
Anna Wójtowicz,,
-
Other language title versionsThe Model of the Risk Register in the Units of Public Finance Sector
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No76 t.2
Pages219-239
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish ryzyko, rejestr ryzyka, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza, jednostki sektora finansów publicznych
Keywords in English risk, register of the risk, risk assessment, risk management, management control, units of the public finance sector
Abstract in PolishCel - przedmiotem artykułu jest analiza procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu rejestru ryzyka. Metodologia badania - wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także krytyczna analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - artykuł prezentuje model rejestru ryzyka i przykładowe wewnętrzne procedury zarządzania ryzykiem w jednostce budżetowej. Oryginalność/wartość - w artykule opisano model kompleksowego rejestru ryzyka oraz zaprezentowano zadania i organizację pionu głównego księgowego w badanej jednostce budżetowej, w której przeprowadzono analizę ryzyka z wykorzystaniem opracowanego modelu rejestru ryzyka.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.76/2-18
URL http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-219.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-21)
Additional fields
Tytuł numeruEfekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?