Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

Bazyli Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

It is generally believed that the agricultural interventionism represents the payment of political rents to farmers. Authors attempt to show that the concept of political rent known as the rent-seeking theory is not valid for agricultural policy. Identifi cation of the whole of the subsidies paid to agriculture as a "political rent", is unjustifi ed since political rents cannot be taken to include payments for the supply of public goods or those transfers which compensate for market imperfections. A novel methodology is proposed for valuing these items fi lling the gap in the literature of political economy. Author perform comparative analyses, with the aim of calculating the "pure political rent", based on input-output matrices for representative farms according to EUFADN typology and on a decomposition of the Hicks-Moorsteen TFP index for the period 2005-2012 and all EU-27 countries. The research hypothesis is proposed that the size of subsidies retained in agriculture is a function of political cycle, but also of market imperfections. Calculated "pure political rent" for EU-27 agriculture is about 40% lower that the estimation of producer support according to the commonly used PSE indicator.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsAgricultural Interventionism: Rent-seeking vs. Public Choice or Correcting Market Imperfections
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2016
No5
Pages674-703
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishrent-seeking, pogoń za rentą, interwencjonizm, teoria wyboru publicznego, zawodności rynku, WPR
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishPowszechnie uważa się, że interwencjonizm rolny jest wypłacaniem rent politycznych na rzecz rolników. Autorzy próbują pokazać, że koncepcja renty politycznej znana z teorii rent-seeking nie jest adekwatna do oceny polityki rolnej. Kwalifi kacja całości subsydiów dla rolnictwa jako rent politycznych jest nieuzasadniona, ponieważ część z nich stanowi płatność za dobra publiczne lub kompensację niedoskonałości rynku. Autorzy proponują metodologię pomiaru tych wielkości, wypełniając lukę w literaturze ekonomii politycznej. Następnie przeprowadzono komparatywną analizę alokacji "czystych" rent politycznych we wspólnej polityce rolnej, wykorzystując macierze input-output dla gospodarstw reprezentatywnych według EUFADN oraz indeksy produktywności całkowitej Hicks-Moorsteena w układzie wszystkich krajów UE-27 w latach 2005-2012. Sformułowano hipotezę badawczą, że renty zrealizowane w rolnictwie UE są funkcją cyklu politycznego, jak również niedoskonałości rynku. Oszacowana "czysta renta polityczna" dla UE-27 ogółem jest o ponad 40% niższa niż wsparcie według powszechnie stosowanego wskaźnika PSE.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2016&nr=5&strona=674&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.117; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*7 (2020-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?