Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej

Barbara Borusiak , Bartłomiej Pierański , Robert Romanowski , Sergiusz Strykowski

Abstract

The main purpose of this paper is a characteristic of Real-Time Bidding as an instrument for the automatic personalization of online advertising on a massive scale. The starting point for a discussion is the thesis of the total nature of the Internet as a tool of ubiquitous and constant communication. Then features of online advertising and the importance of personalization in advertising activities relating to the form and content of advertising messages have been presented and discussed. An important innovation in this area is the possibility to conduct personalization activities without asking customers to express their preferences and expectations. Large amount of information on customers acquired by tracing their behavior on the Internet (Big Data) applied to recommender systems allow preparing the content of the advertising messages containing the offer precisely adjusted to the customers'profiles. The process can be carried out on a mass scale using Real-Time Bidding - an entirely automated system of buying and selling advertising space on web pages based on electronic auctions lasting about 100 milliseconds and held while transmitting a page from a server to the user's browser.
Author Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
, Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
, Sergiusz Strykowski (WIiGE / KTI)
Sergiusz Strykowski,,
- Department of Information Technology
Other language title versionsAutomation of Online Advertising Personalization
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No3
Pages36-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPowierzchnia reklamowa, Big Data, Internet, Reklama w internecie, Personalizacja
Keywords in EnglishAdvertising space, Big Data, Internet, Internet advertising, Personalization
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest charakterystyka systemu Real-Time Bidding jako instrumentu automatycznej personalizacji reklamy internetowej na masową skalę. W artykule zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych - przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz raporty z badań. Punktem wyjścia rozważań jest teza o totalnym charakterze Internetu jako narzędzia wszechobecnej i nieustannej komunikacji. Następnie wskazano na cechy reklamy internetowej oraz istotę personalizacji w działaniach reklamowych, odnoszącej się do formy i treści komunikatów reklamowych. Istotnym novum w tym zakresie jest możliwość dokonywania personalizacji bez konieczności formułowania oczekiwań przez nabywców. Big Data, czyli bardzo bogate dane na temat nabywców, pozyskiwane w rezultacie rejestracji ich zachowań w Internecie, pozwalają, dzięki systemom rekomendacyjnym, przygotować treść przekazu reklamowego zawierającą ofertę precyzyjnie dobraną do profilu odbiorcy. Proces ten może być prowadzony na masową skalę dzięki automatyzacji realizowanej za pomocą Real-Time Bidding (RTB) - aukcji w czasie rzeczywistym. Jest to system w pełni zautomatyzowanego kupowania i sprzedawania powierzchni reklamowych na stronach WWW dzięki elektronicznym aukcjom trwającym około 100 ms i odbywającym się w trakcie przesyłania strony internetowej z serwera do przeglądarki użytkownika.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?