Współpraca w łańcuchu dostaw a oszczędności wynikające z polityki zarządzania zwrotami w korporacjach handlowych w Polsce

Anna Jeszka

Abstract

Objective: The objective is to define on the basis of the literature and to test empirically the main factors that affect many retail chains cost savings which is result of deliberate and conscious policy, and organized activities in the area of product returns management. Methodology: Based on developed survey, standardized interviews were conducted with representatives of trade corporations in the apparel industry in the Wielkopolska Region and Lubuskie Land. The collected data were statistically analyzed. Results: The results of the statistical analysis show that the analyzed factors impacted cost savings significantly. The company's ability to cooperate in the supply chain reduced in the study relationship distributor - retailer are relevant to the cost savings resulting from the policy of commercial corporations in the field of reverse logistics. The integration of IT with suppliers and customers is also important for the level of cost saving . Also for achieved cost savings due to the policy in the management of product returns is team collaboration. Originality: Studies in this field have not yet been carried out in Poland. Particularly important seem to be the relationship between the co-operation in the supply chain as possible to achieve savings of this title. The conducted study contributes to the growing trend of research on the logistics of returns and emphasizes the role of retailers and cooperation in the supply chain.
Author Anna Jeszka (WZ / KLiT)
Anna Jeszka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsSupply Chain Collaboration and Cost Savings as a Result of Return Handling Program in Retail Corporations in Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages392-400
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka zwrotów produktów, współpraca w łańcuchu dostaw, sieci handlowe
Keywords in Englishreturns handling, supply chain collaboration, retail chains
Abstract in PolishCel. Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz sprawdzenie głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów. Metodologia. Mając na uwadze cel badań na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Oszczędności (konstrukt) poddano testom na współpracę w łańcuchu dostaw, doświadczenie pracowników w zakresie obsługi zwrotów, wykorzystywany system IT do realizowania procedury zwrotu. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki. Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor-detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności, a także dla osiąganych oszczędności z tytułu prowadzonej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu. Oryginalność. Studia w zakresie czynników mających wpływ na oszczędności wynikające z polityki zarządzania zwrotami nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw w tym zakresie. Typ: case study, referat naukowy.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?