Scenariusze rozwoju demograficznego Afryki

Radosław Murkowski

Abstract

In the article, on the basis of the demographic transition theory, the 3 variants of demographic development of the African continent in the years 4 2015 - 2100 were evaluated on the basis of various scenarios developed by 5 UN experts. In addition, the assessment of the diversity of demographic 6 development of individual African countries was carried out using the Ward 7 agglomeration method according to the basic demographic characteristics. 8 It was pointed out that the majority of African countries will be characterized 9 by a relatively homogeneous level of demographic development, which in the 10 coming years will be able to be defined as a continuation of the demographic 11 explosion phase.
Author Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (0 pkt)
Issue year2019
Vol20
No4
Pages252-262
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAfryka, teoria przejścia demograficznego, eksplozja demograficzna, analiza skupień
Keywords in EnglishAfrica, the theory of demographic transition, demographic explosion, cluster analysis
Abstract in PolishW artykule oceniono – w świetle teorii przejścia demo7 graficznego – możliwe warianty rozwoju demograficznego kontynentu 8 afrykańskiego do 2100 roku według różnych scenariuszy opracowanych 9 przez ekspertów ONZ. Dodatkowo ocenę zróżnicowania rozwoju 10 demograficznego poszczególnych państw Afryki przeprowadzono przy 11 użyciu aglomeracyjnej metody Warda według podstawowych cech 12 demograficznych. Zwrócono uwagę, że większość państw Afryki 13 charakteryzować się będzie względnie jednorodnym poziomem rozwoju 14 demograficznego, który w najbliższych latach będzie można określić jako 15 kontynuację fazy eksplozji demograficznej.
DOIDOI:10.22630/MIBE.2019.20.4.24
URL http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T20_z4.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?