Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks

Bartosz Perkowski , Agata Filipowska

Abstract

Theoretical modelling and empirical studies on networks of various entities have been a subject of a large body of recent research. Methods from the network analysis are applied in such domains as epidemiology, city planning, marketing and social networks. A social network is a structure consisting of individuals and ties between these individuals. The research on this structure applies social network analysis, with a set of methods, to identify local and global patterns, recognise influential users and examine network dynamics. Based on the telecommunication data from the Call Detail Records (CDRs), a social network involves individuals (represented by phone numbers) connected by ties based on services used between these individuals. The paper focuses on the problem of modelling relations (ties) between the telecommunication users in a social network and proposes a method for measuring a strength of a social relation based on CDRs
Author Bartosz Perkowski (WIiGE / KIE)
Bartosz Perkowski,,
- Department of Information Systems
, Agata Filipowska (WIiGE / KIE)
Agata Filipowska,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsModelowanie siły powiązań w telekomunikacyjnych sieciach społecznościowych
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No234
Pages140-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish analiza sieci społecznościowych, siła relacji, telekomunikacja
Keywords in English Social Network Analysis, strength of the relation, telecommunication
Abstract in PolishModele teoretyczne oraz badania empiryczne skoncentrowane wokół sieci tworzonych dla różnego rodzaju jednostek są w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Metody, pochodzące nie tylko z matematyki, ale także z psychologii i socjologii, mają zastosowanie w takich dziedzinach, jak epidemiologia, urbanistyka, marketing czy sieci społeczne. Sieć społeczna jest strukturą społeczną składającą się z jednostek, które są połączone ze sobą poprzez różne rodzaje relacji (od przypadkowych spotkań po więzi rodzinne) i pomiędzy którymi dochodzi do wymiany informacji na zasadach wspólnie wyznawanych norm i wartości. W socjologii sieć społeczną definiuje się jako grupy ludzi połączonych ze sobą. Badania tej struktury związane są z analizą sieci społecznych, wykorzystującą zestaw metod umożliwiających identyfikację lokalnych i globalnych schematów, rozpoznawanie wpływowych jednostek w sieci oraz badanie dynamiki sieci. Na podstawie danych telekomunikacyjnych pochodzących z dzienników połączeń (CDR) może zostać utworzona telekomunikacyjna sieć społecznościowa, w której jednostki reprezentowane za pomocą numerów telefonów są ze sobą powiązane poprzez zdarzenia zachodzące między nimi, z wykorzystaniem różnego rodzaju usług telekomunikacyjnych. W artykule przedstawiony został problem modelowania powiązań pomiędzy jednostkami należącymi do telekomunikacyjnej sieci społecznościowej oraz zaproponowana została metoda mierzenia siły relacji społecznych między tymi jednostkami na podstawie dzienników połączeń
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_234/11.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?