Rola schematu analitycznego w tworzeniu tekstu naukowego - przykład badania łańcuchów wartości dóbr luksusowych

Beata Stępień , Anna Jeszka

Abstract

The aim of this article is to justify the purpose and usefulness of creating analytical schemas in research and scientific publications. An analytical scheme, understood here as the conceptual and methodological frame - both the study and the subsequent scientific texts, organization of research to, allow the tracing of the process of investigation into claims and to justify them. Describing the basic elements of the scheme and depicting the process of its creation (for example, the emergence of the idea of testing the value chains of luxury goods), try to prove why the creation of the conceptual and methodological framework of the study not only improves the research process and subsequent publishing, but also increases its consistency and transparency, which consequently improves the quality of research and publications.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
, Anna Jeszka (WZ / KLiT)
Anna Jeszka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsThe Role of the Analytical scheme in the Creation of Scientific Texts - the Study of Value Chains of Luxury Goods
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages76-88
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishschemat analityczny, koncepcja, metoda, teoria, naukowy proces badawczy
Keywords in Englishanalytical scheme, concept, method, theory, scientific research process
Abstract in PolishCelem artykułu jest uzasadnienie celowości i przydatności tworzenia schematów analitycznych w badaniach i publikacjach naukowych. Schemat analityczny, rozumiany tutaj jako koncepcyjna i metodyczna rama (zarówno samego badania, jak i późniejszych tekstów naukowych), porządkuje logiczny wywód badacza, pozwalając na prześledzenie sposobu dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania. Opisując podstawowe elementy schematu oraz obrazując proces jego powstawania (na przykładzie wyłaniania się pomysłu badania łańcuchów wartości dóbr luksusowych), próbujemy udowodnić, dlaczego tworzenie koncepcyjnych i metodycznych ram badania zwiększa spójność i przejrzystość badania, co w konsekwencji podnosi jakość badań i publikacji.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_stepien_jeszka.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_06_stepien_jeszka.pdf 133.51 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?