Impact of Changes in the Employment Structure on Labour Productivity in the Subregions of Lower Silesia and Greater Poland

Agnieszka Mrozińska

Abstract

The paper discusses changes in the employment structure as a measure of evaluating the ability of a territorial unit to adapt to changes dictated by its close and distant surrounding. In the article, we also address the relation between the ability to change and labour productivity in a given territorial unit. The aim of the paper is to identify, assess and compare processes of the transformation of employment structures, and to analyse the influence of these processes on workforce productivity in the subregions of Lower Silesia and Greater Poland voivodeships. We discuss changes in the employment structure from 2010 to 2014 according to section groups. We also examine the intensity, pace and monotonicity of structure transformations and compare these results against the measure of labour productivity.
Autor Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuWpływ zmian struktury zatrudnienia na produktywność pracy w podregionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego
Tytuł czasopisma/seriiEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom17
Nr3
Paginacja527-537
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimstruktura zatrudnienia, zmiany strukturalne, produktywność pracy
Słowa kluczowe w języku angielskimemployment structure, structural changes, labour productivity
Streszczenie w języku polskimProblematyka badawcza artykułu dotyczy zmian strukturalnych zatrudnienia jako sposobu oceny zdolności jednostki terytorialnej do dostosowania się do zmian dyktowanych przez dalsze i bliższe otoczenie. W artykule odniesiono się także do relacji, która zdolność do zmian konfrontuje z wydajnością pracy w danej jednostce terytorialnej. Celem artykułu jest identyfikacja, ocena i porównanie procesów przeobrażania się struktur zatrudnienia, a także rozpoznanie wpływu tych procesów na wydajność pracy w podregionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. W artykule opisano zmiany w strukturze zatrudnienia według grup sekcji, jakie zaszły w podregionach od 2010 do 2014 r. Następnie analizie poddano intensywność, szybkość, a także monotoniczność przeobrażeń struktur i zestawiono te wyniki z miernikiem wydajności pracy.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.43.5
URL http://ees.uni.opole.pl/content/03_17/ees_17_3_fulltext_05.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?