Impact of Changes in the Employment Structure on Labour Productivity in the Subregions of Lower Silesia and Greater Poland

Agnieszka Mrozińska

Abstract

The paper discusses changes in the employment structure as a measure of evaluating the ability of a territorial unit to adapt to changes dictated by its close and distant surrounding. In the article, we also address the relation between the ability to change and labour productivity in a given territorial unit. The aim of the paper is to identify, assess and compare processes of the transformation of employment structures, and to analyse the influence of these processes on workforce productivity in the subregions of Lower Silesia and Greater Poland voivodeships. We discuss changes in the employment structure from 2010 to 2014 according to section groups. We also examine the intensity, pace and monotonicity of structure transformations and compare these results against the measure of labour productivity.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsWpływ zmian struktury zatrudnienia na produktywność pracy w podregionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No3
Pages527-537
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura zatrudnienia, zmiany strukturalne, produktywność pracy
Keywords in Englishemployment structure, structural changes, labour productivity
Abstract in PolishProblematyka badawcza artykułu dotyczy zmian strukturalnych zatrudnienia jako sposobu oceny zdolności jednostki terytorialnej do dostosowania się do zmian dyktowanych przez dalsze i bliższe otoczenie. W artykule odniesiono się także do relacji, która zdolność do zmian konfrontuje z wydajnością pracy w danej jednostce terytorialnej. Celem artykułu jest identyfikacja, ocena i porównanie procesów przeobrażania się struktur zatrudnienia, a także rozpoznanie wpływu tych procesów na wydajność pracy w podregionach województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. W artykule opisano zmiany w strukturze zatrudnienia według grup sekcji, jakie zaszły w podregionach od 2010 do 2014 r. Następnie analizie poddano intensywność, szybkość, a także monotoniczność przeobrażeń struktur i zestawiono te wyniki z miernikiem wydajności pracy.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.43.5
URL http://ees.uni.opole.pl/content/03_17/ees_17_3_fulltext_05.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?