Determinanty rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego

Andrzej Czyżewski , Joanna Strońska-Ziemann

Abstract

The article aims at searching determinants of development of rural areas in the Pilski sub-region. The factor analisis was used in order to detect the main factors from data gathered from GUS's Census (1996, 2002, 2010). The analysis found 4 factors explaining 77% of communality - production restrictions of farms due to natural resources, economic and social activities on rural areas, human capital on the labour market and development of material and institutional infrastructure.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Joanna Strońska-Ziemann (UEP)
Joanna Strońska-Ziemann,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsFactors Determining the Development of Rural Areas in Pilski's Sub-Region
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol16
No3
Pages74-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój, podregion pilski, analiza czynnikowa, determinanty rozwoju
Keywords in Englishdevelopment, sub-region Pilski, factor analysis
Abstract in PolishCelem badań było rozpoznanie determinantów rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego z zastosowaniem analizy czynnikowej. Ocenę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących ze spisów powszechnych z lat 1996, 2002 i 2010. Badania wykazały, że we wszystkich latach można wyłonić 4 główne czynniki odpowiadające w łącznie za około 70% zmienności wspólnej - ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych ze względu na zasoby naturalne, następnie aktywność ekonomiczno-społeczną na obszarach wiejskich, kapitał ludzki na rynku pracy i rozwój infrastruktury rzeczowo-instytucjonalnej.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172712
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?