Suburbanizacja w obszarze metropolii Poznań

Waldemar Budner

Abstract

The article presents the suburbanization process in the area of the Metropolis of Poznań, ie 22 communes belonging to Poznań Metropolis Association (Stowarzyszenie Metropolia Poznań. The process was examined on the basis of changes in the analyzed three categories: population, housing and workplaces, divided into three zones forming the spatial structure of the Metropolis: the center, the internal and external zone. The analysis is preceded by reflections on the metropolis and premises of the Poznań Metropolis.
Author Waldemar Budner (WGM / KLM)
Waldemar Budner,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsSuburbanization in the Area of the Poznań Metropolis
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol49
No1
Pages26-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsuburbanizacja, Miasto, Metropolizacja, Metropolia Poznań, urban sprawl
Keywords in EnglishSuburbanization, City, Metropolisation, Metropolis Poznań, urban sprawl
Abstract in PolishW artykule przedstawiono proces suburbanizacji w obszarze Metropolii Poznań, tj. 22 gmin należących do utworzonego Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Proces został zbadany na podstawie zmian w analizowanych trzech kategoriach: ludności, budownictwa mieszkaniowego i miejsc pracy, w podziale na trzy strefy tworzące strukturę przestrzenną Metropolii: centrum, strefę wewnętrzną i zewnętrzną. Analizę poprzedzają rozważania nt. metropolii i przesłanek powstania Metropolii Poznań.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2018/1_1_2018/1_1_2018_026.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?