Narzędzia strategiczne współczesnego lidera wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Adam Weinert

Abstract

The article presents the results of research on the use of strategic tools by business leaders in Poland. The research was a pilot project and constitutes a part of the extended author's research concept. The topic of strategic tools is in line with the research stream on "manager toolbox" with main focus on categories of strategic decision support tools. The crucial intention was to identify the most used tools by business leaders. Due to the numerous sets of strategic tools used by researchers in empirical research, a deduced list of 23 strategic tools has been adopted.
Autor Adam Weinert (WZ / KZS)
Adam Weinert
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Paginacja314-319
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Mitura Beata, Konwa Magdalena, Kostyra Magdalena, Stadnicki Paweł (red.): Development of regions and organizations - challenges for economics and management sciences. The leader of the XXI century, 2017, Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-7947-270-3, 338 s.
Słowa kluczowe w języku polskimprzedsiębiorstwo, wspomaganie zarządzania, narzędzia strategiczne, zarządzanie strategiczne
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono wyniki badania w zakresie wykorzystywania narzędzi strategicznych przez współczesnych liderów przedsiębiorstw w Polsce. Badania miały charakter pilotażowy, stanowiąc część szerszego projektu autora. Tematyka narzędzi strategicznych wpisuje się w nurt badawczy dotyczący tzw. „skrzynki narzędziowej menedżera”, w tym przede wszystkim kategorii narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji strategicznych. Kluczowym zamiarem w artykule była identyfikacja najczęściej wykorzystywanych narzędzi przez liderów w przedsiębiorstwach. Ze względu na liczne zestawy narzędzi strategicznych stosowanych przez naukowców w badaniach empirycznych, przyjęto wydedukowaną listę 23 narzędzi o charakterze strategicznym.
URL http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13392/edition/13068/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 10-01-2020, ChapterFromConference
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?