Narzędzia strategiczne współczesnego lidera wspomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Adam Weinert

Abstract

The article presents the results of research on the use of strategic tools by business leaders in Poland. The research was a pilot project and constitutes a part of the extended author's research concept. The topic of strategic tools is in line with the research stream on "manager toolbox" with main focus on categories of strategic decision support tools. The crucial intention was to identify the most used tools by business leaders. Due to the numerous sets of strategic tools used by researchers in empirical research, a deduced list of 23 strategic tools has been adopted.
Author Adam Weinert (WZ / KZS)
Adam Weinert,,
- Department of Strategic Management
Pages314-319
Publication size in sheets0.5
Book Mitura Beata, Konwa Magdalena, Kostyra Magdalena, Stadnicki Paweł (eds.): Development of regions and organizations - challenges for economics and management sciences. The leader of the XXI century, 2017, Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-7947-270-3, 338 p.
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo, wspomaganie zarządzania, narzędzia strategiczne, zarządzanie strategiczne
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badania w zakresie wykorzystywania narzędzi strategicznych przez współczesnych liderów przedsiębiorstw w Polsce. Badania miały charakter pilotażowy, stanowiąc część szerszego projektu autora. Tematyka narzędzi strategicznych wpisuje się w nurt badawczy dotyczący tzw. „skrzynki narzędziowej menedżera”, w tym przede wszystkim kategorii narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji strategicznych. Kluczowym zamiarem w artykule była identyfikacja najczęściej wykorzystywanych narzędzi przez liderów w przedsiębiorstwach. Ze względu na liczne zestawy narzędzi strategicznych stosowanych przez naukowców w badaniach empirycznych, przyjęto wydedukowaną listę 23 narzędzi o charakterze strategicznym.
URL http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13392/edition/13068/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-01-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?