Suburbanizacja jako proces rozwoju podwrocławskich gmin

Anna Jancz

Abstract

The purpose of the article is to identify the spatial differentiation of effects and prospects of development of suburbanization in the municipalities surrounding city of Wroclaw. Studies have been based on a statistical analysis, which was based on a synthetic indicator. In order to carry out the research, it was necessary to specify the group of factors. These metafactors include demographic, economic, social, technical infrastructure and spatial and housing economy. The results of the research are presented on maps, based on which the spatial regularity of the analyzed phenomenon.
Autor Anna Jancz (WZ / KIiN)
Anna Jancz
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Inne wersje tytułuThe Suburbanization as a Factor Stimulating the Development in the Municpalities Surrounding City of Wroclaw
Tytuł czasopisma/seriiProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Rok wydania2016
Tom46
Nr2
Paginacja20-25
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwskaźnik syntetyczny, suburbanizacja, Wrocław
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego skutków i perspektyw rozwoju suburbanizacji w gminach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocław. Badania oparte zostały na analizie statystycznej, która bazowała na wskaźniku syntetycznym. Realizacja celu pracy wymagała wyszczególnienia grup czynników, które mają wpływ na zjawisko suburbanizacji w badanym obszarze. Do tych metaczynników zaliczono sytuacje demograficzną, infrastrukturę społeczną i techniczną, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową oraz sytuację ekonomiczną. Uzyskane wyniki przedstawiono na mapach, na podstawie których zidentyfikowano i opisano prawidłowości przestrzenne w zakresie badanego zjawiska.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20%2846%29%202-2016.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?