Suburbanizacja jako proces rozwoju podwrocławskich gmin

Anna Jancz

Abstract

The purpose of the article is to identify the spatial differentiation of effects and prospects of development of suburbanization in the municipalities surrounding city of Wroclaw. Studies have been based on a statistical analysis, which was based on a synthetic indicator. In order to carry out the research, it was necessary to specify the group of factors. These metafactors include demographic, economic, social, technical infrastructure and spatial and housing economy. The results of the research are presented on maps, based on which the spatial regularity of the analyzed phenomenon.
Author Anna Jancz (WZ / KIiN)
Anna Jancz,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Suburbanization as a Factor Stimulating the Development in the Municpalities Surrounding City of Wroclaw
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol46
No2
Pages20-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwskaźnik syntetyczny, suburbanizacja, Wrocław
Abstract in PolishCelem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego skutków i perspektyw rozwoju suburbanizacji w gminach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wrocław. Badania oparte zostały na analizie statystycznej, która bazowała na wskaźniku syntetycznym. Realizacja celu pracy wymagała wyszczególnienia grup czynników, które mają wpływ na zjawisko suburbanizacji w badanym obszarze. Do tych metaczynników zaliczono sytuacje demograficzną, infrastrukturę społeczną i techniczną, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową oraz sytuację ekonomiczną. Uzyskane wyniki przedstawiono na mapach, na podstawie których zidentyfikowano i opisano prawidłowości przestrzenne w zakresie badanego zjawiska.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20%2846%29%202-2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?