Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność cen w strefie euro

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The main aim of this article is to determine the influence of the European Central Bank's monetary policy on price stability in the whole eurozone and in the countries belonging to it. The goal and the main areas of analyses connected with it determined the layout and the empirical nature of this article which is composed of two parts. The first one presents subject, space and time scope of the conducted empirical study, as well as the applied research method. The results of an empirical analysis of the relationship between the common monetary policy of the European Central Bank and price stability in the eurozone are contained in the second part of the article. Crucial conclusions resulting from the conducted analyses are presented in the final part of the article.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsImpact of Monetary Policy of the European Central Bank on Price Stability in the Eurozone
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No347
Pages473-482
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEuropejski Bank Centralny, jednolita polityka pieniężna, stabilność cen, strefa euro
Keywords in EnglishEuropean Central Bank, monetary policy, eurozone, price stability
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest określenie wpływu polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na stabilność sfery nominalnej strefy euro oraz poszczególnych krajów należących do niej. Przyjęty cel i związane z nim główne obszary analizy zdeterminowały układ oraz empiryczny charakter artykułu, który składa się z dwóch części. W pierwszej z nich określono zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy przeprowadzonego badania, a także omówiono wykorzystaną metodę badawczą. Wyniki empirycznej analizy związku między jednolitą polityką pieniężną EBC a stabilnością cen w strefie euro zawarto w drugiej części artykułu. W zakończeniu pracy sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.347.45
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-09)
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?