Comparison of antioxidant properties of selected long-chain alkyl esters of phenolic acids as potential cosmetic components

Justyna Kiewlicz , Henryk Szymusiak

Abstract

Mono- and polyunsaturated fatty acids play significant role in normal functioning of human organism. The ω-3 and ω-6 fatty acids are well known for structural role in the skin and affect its protection function. Therefore, various components rich in these compounds are added to many products such as cosmetic emulsions due to the wide range of their health and nutritional benefits for the end consumers. Unfortunately mono- and polyunsaturated fatty acids are liable to oxidation processes which may lead to persistent deterioration of products quality. For these reason, the searching of new safe and effective antioxidants is fully reasonable. In this study the lipid oxidation of grape seed oil samples with addition of 4.50 μmole of tetradecyl gallate, tetradecyl ferulate and BHT per 100 g of oil was evaluated. The protection factor values (IO) for tested antioxidants were also calculated. Then, the free radical scavenging activity of emulsions with addition of tetradecyl gallate and tetradecyl ferulate was determined by DPPH• assay. The obtained results show that tetradecyl gallate exhibit much higher antioxidant activity than tetradecyl ferulate and BHT. It can be presumed that tested tetradecyl gallate and tetradcyl ferulate may replace synthetic antioxidants in cosmetic formulations
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Henryk Szymusiak (WT / KTiAI)
Henryk Szymusiak,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4
Pages95-102
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość preparatów kosmetycznych, przeciwutleniacze, długołańcuchowe estry kwasów fenolowych, właściwości przeciwutleniające, emulsje kosmetyczne
Keywords in Englishquality of cosmetic products, antioxidants, longchain alkyl esters of phenolic acids, antioxidant properties, cosmetic emulsion
Abstract in PolishJedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe pełnią znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Kwasy z rodziny ω-3 i ω-6 są również powszechnie znane ze swojej funkcji budulcowej i wpływu na barierę ochronną skóry. Z tego powodu oleje roślinne zawierające znaczne ilości tych związków są wprowadzane do wielu produktów w celu poprawienia ich walorów odżywczych i zdrowotnych. Niestety jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są szczególnie podatne na procesy utleniania, które mogą powodować trwałe pogorszenie jakości produktów. Z tego powodu poszukiwanie nowych, bezpiecznych i efektywnych przeciwutleniaczy jest w pełni uzasadnione. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przechowalniczych próbek oleju z pestek winogron z dodatkiem 4,50 μmoli galusanu tetradecylu, ferulanu tetradecylu oraz BHT na 100 g oleju. Na podstawie uzyskanych danych doświadczalnych obliczono wartości współczynnika ochronnego dla badanych przeciwutleniaczy. Następnie zbadano aktywność przeciwrodnikową otrzymanych estrów za pomocą testu z rodnikiem DPPH. Uzyskane wyniki wskazują, że galusan tetradecylu wykazuje dużo wyższe właściwości przeciwutleniające niż ferulan tetradecylu, który chronił nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w oleju z pestek winogron przed procesami utleniania w stopniu porównywalnym z BHT. Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że otrzymane związki mogłyby stanowić alternatywę dla stosowanych dotychczas przeciwutleniaczy syntetycznych.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/04_45_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?