Behawioralne wyznaczniki wybranych kompetencji interpersonalnych specjalisty BHP

Joanna Sadłowska-Wrzesińska , Janusz Kraśniak

Abstract

The concept of competence, although being an object of interest of many fields of science, still remains an ambiguous term. However, undoubtedly, social skills affect the way of building and quality of relationships with other people and way of performing tasks related to such contacts. The level of these competences determines the effectiveness of cooperation, communication and influencing others. The study presents deficits in the way of proper perception of the role of health and safety specialists in the workplace over the past decades and it emphasizes the necessity of their career development towards social competence. The text is based on long-term observations of the working environment of OSH specialists and on the author's personal experience in the area of building interpersonal relationships in different groups of employees.
Autor Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
-
, Janusz Kraśniak (WZ / KTOiZ)
Janusz Kraśniak
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuBehavioral Determinants of Selected Interpersonal Competences of OHS Specialist
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Rok wydania2016
Nr8
Paginacja54-62
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimBezpieczeństwo i higiena pracy, Kwalifikacje zawodowe, Regulacje prawne, Komunikowanie interpersonalne
Słowa kluczowe w języku angielskimHealth and safety at work, Professional skills, Legal regulations, Interpersonal communication
Streszczenie w języku polskimPojęcie kompetencji, choć stanowi przedmiot zainteresowań wielu dziedzin nauki, wciąż pozostaje terminem wieloznacznym. Nie budzi jednak wątpliwości stwierdzenie, że kompetencje interpersonalne - zwane także społecznymi - wpływają na sposób budowania i jakość relacji z innymi ludźmi oraz sposób wykonywania zadań związanych z takimi kontaktami. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierana wpływu na innych. W opracowaniu zwrócono uwagę na deficyty w sposobie właściwego postrzegania roli specjalisty BHP w zakładzie pracy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci; ponadto podkreślono konieczność jego rozwoju zawodowego w kierunku kompetencji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Opracowanie powstało na podstawie wieloletnich obserwacji środowiska pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także w oparciu o osobiste doświadczenia autorów w obszarze budowania relacji interpersonalnych w różnych grupach pracowniczych.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?