Behawioralne wyznaczniki wybranych kompetencji interpersonalnych specjalisty BHP

Joanna Sadłowska-Wrzesińska , Janusz Kraśniak

Abstract

The concept of competence, although being an object of interest of many fields of science, still remains an ambiguous term. However, undoubtedly, social skills affect the way of building and quality of relationships with other people and way of performing tasks related to such contacts. The level of these competences determines the effectiveness of cooperation, communication and influencing others. The study presents deficits in the way of proper perception of the role of health and safety specialists in the workplace over the past decades and it emphasizes the necessity of their career development towards social competence. The text is based on long-term observations of the working environment of OSH specialists and on the author's personal experience in the area of building interpersonal relationships in different groups of employees.
Author Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Joanna Sadłowska-Wrzesińska,,
-
, Janusz Kraśniak (WZ / KTOiZ)
Janusz Kraśniak,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsBehavioral Determinants of Selected Interpersonal Competences of OHS Specialist
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2016
No8
Pages54-62
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBezpieczeństwo i higiena pracy, Kwalifikacje zawodowe, Regulacje prawne, Komunikowanie interpersonalne
Keywords in EnglishHealth and safety at work, Professional skills, Legal regulations, Interpersonal communication
Abstract in PolishPojęcie kompetencji, choć stanowi przedmiot zainteresowań wielu dziedzin nauki, wciąż pozostaje terminem wieloznacznym. Nie budzi jednak wątpliwości stwierdzenie, że kompetencje interpersonalne - zwane także społecznymi - wpływają na sposób budowania i jakość relacji z innymi ludźmi oraz sposób wykonywania zadań związanych z takimi kontaktami. Poziom tych kompetencji decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierana wpływu na innych. W opracowaniu zwrócono uwagę na deficyty w sposobie właściwego postrzegania roli specjalisty BHP w zakładzie pracy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci; ponadto podkreślono konieczność jego rozwoju zawodowego w kierunku kompetencji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Opracowanie powstało na podstawie wieloletnich obserwacji środowiska pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także w oparciu o osobiste doświadczenia autorów w obszarze budowania relacji interpersonalnych w różnych grupach pracowniczych.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?